Contributie

Het lidmaatschap geldt voor het hele seizoen en is inclusief bondscontributie. Er wordt geen restitutie van contributie gelden verstrekt.

Het is ook mogelijk om 2 uur per week te turnen. In dit geval hoeft u de bondscontributie eenmalig te voldoen.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor het einde van het seizoen (uiterlijk voor 1 juli) via e-mail of eventueel schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie: Sportlaan 58, 2161 VA Lisse. Voorts verzoeken wij eventuele adreswijzigingen door te geven aan de ledenadministratie, dit soort wijzigingen mogen ook per e-mail.

Wij verzoeken u bij uw opzegging uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden, zodat wij contact met u op kunnen nemen om de ontvangst van uw opzegging te bevestigen. Het lidmaatschap wordt altijd voor een heel seizoen aangegaan.

Kijk op www.zorgenzekerheid.nl onder “voordeel en acties” voor een vergoeding van 50 euro op het lidmaatschapsgeld.

Contributie voor het seizoen 2021-2022

Jaarlijkse KNGU bondscontributie (2022):

  • 0 t/m 15 jaar € 23,80
  • 16 jaar en ouder € 29,40

Daarnaast geldt per les onderstaande contributie op basis van een heel seizoen (september t/m juni). Dit is exclusief de bondscontributie.

Les Contributie
Turnen t/m 11 jaar € 128,-
Turnen 12 t/m 15 jaar € 140,-
Turnen 16 jaar en ouder € 162,-
Selectiegroep
verplichte oefenstof
€ 293,-
Turnselectie € 293,-
Springselectie € 165,-
13-17 & 18+ groep 1,5 uur les € 165,-
Eenmalig inschrijfgeld € 8,-