Contributie

Het lidmaatschap geldt voor het hele seizoen en is inclusief bondscontributie. Er wordt geen restitutie van contributie gelden verstrekt, alleen voor de deelnemers van de ouder en kind gym gelden iets andere regels, deze zijn:

  1. Indien kinderen in een seizoen 4 jaar worden, is er maar contributie verschuldigd tot de maand dat ze 4 jaar worden, daarna mogen ze namelijk niet meer mee doen aan de ouder en kind gym. Er zal in dat seizoen dus maar een deel van de contributie in rekening gebracht worden.
  2. Indien u met uw andere zoon of dochter mee gaat doen met de Ouder en Kind Gym bent u natuurlijk van harte welkom, doch u bent ook inschrijfgeld verschuldigd en natuurlijk contributie vanaf dat moment.
  3. Het is ook mogelijk om 2 uur per week te turnen. In dit geval hoeft u de bondscontributie eenmalig te voldoen.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor het einde van het seizoen (uiterlijk voor 1 juli) via e-mail of eventueel schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie: Sportlaan 58, 2161 VA Lisse. Voorts verzoeken wij eventuele adreswijzigingen door te geven aan de ledenadministratie, dit soort wijzigingen mogen ook per e-mail.

Wij verzoeken u bij uw opzegging uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden, zodat wij contact met u op kunnen nemen om de ontvangst van uw opzegging te bevestigen. Het lidmaatschap wordt altijd voor een heel seizoen aangegaan.

Kijk op www.zorgenzekerheid.nl onder “voordeel en acties” voor een vergoeding van 50 euro op het lidmaatschapsgeld.

Contributie voor het seizoen 2021-2022

Jaarlijkse KNGU bondscontributie:

  • 0 t/m 15 jaar € 22,60
  • 16 jaar en ouder € 27,80

Wedstrijdgeld:

  • Recreatie: per wedstrijd vooraf betalen
  • Selectie: achteraf d.m.v. factuur van de wedstrijden van het afgelopen seizoen.

Daarnaast geldt per les onderstaande contributie op basis van een heel seizoen (september t/m juni). Dit is exclusief de bondscontributie.

Les Contributie
Ouder- & Kindgym € 118,-
Turnen t/m 11 jaar € 128,-
Turnen 12 t/m 15 jaar € 140,-
Turnen 16 jaar en ouder € 162,-
Selectiegroep
verplichte oefenstof
€ 293,-
Turnselectie € 293,-
Springselectie € 165,-
13-17 & 18+ groep 1,5 uur les € 165,-
Eenmalig inschrijfgeld € 8,-