Contributie

Het lidmaatschap geldt voor het hele seizoen en is inclusief bondscontributie. Er wordt geen restitutie van contributie gelden verstrekt.

Het is ook mogelijk om 2 uur per week te turnen. In dit geval hoeft u de bondscontributie eenmalig te voldoen en krijgt u 10 euro korting op de 2e les.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor het einde van het seizoen (uiterlijk voor 1 juli) via e-mail. Voorts verzoeken wij eventuele adreswijzigingen door te geven aan de ledenadministratie, dit soort wijzigingen mogen ook per e-mail.

Wij verzoeken u bij uw opzegging uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden, zodat wij contact met u op kunnen nemen om de ontvangst van uw opzegging te bevestigen. Het lidmaatschap wordt altijd voor een heel seizoen aangegaan.

Kijk op www.zorgenzekerheid.nl onder “voordeel en acties” voor een vergoeding van 50 euro op het lidmaatschapsgeld.

Contributie voor het seizoen 2023-2024

Jaarlijkse KNGU bondscontributie (2023)

  • 0 t/m 15 jaar: € 25,80
  • 16 jaar en ouder: € 31,80

Daarnaast geldt per les onderstaande contributie op basis van een heel seizoen (september t/m juni). Dit is exclusief de bondscontributie.

LesContributie
Turnen t/m 11 jaar (1 uur training)€ 128,-
Turnen 12 t/m 15 jaar (1 uur training)€ 140,-
Turnen 16 jaar en ouder (1 uur training)€ 162,-
13 t/m 15 Turngroep (1,5 uur)€ 165,-
16+ turngroep (1,5 uur training)€ 165,-
Selectie Onderbouw (1,5 uur training)€ 165,-
Selectie Middenbouw (3 uur training)€ 293,-
Selectie Bovenbouw (3 uur training)€ 293,-
Springselectie (1,5 uur training)€ 165,-
Fitactief trimgroep (1,5 uur training)€ 165,-
Eenmalig inschrijfgeld€ 8,-

Geen geld om mee te doen?

Wilt u uw kind graag laten sporten maar heeft u moeite om de contributie te betalen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport&Cultuur iets voor u betekenen.

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. En dat zijn er, vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Daarom betaald het Jeugdfonds de contributie voor deze gezinnen. Misschien komt uw kind hier ook voor in aanmerking.

Meer informatie is te vinden op deze website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Snel aanvragen kan o.a. via de buurtsportcoach van Lisse:
Christiaan Germans
c.germans@sportfondsen.nl