De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de onze organisatie voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

De VCP van Fit is:

Annette Koop

Annette is bereikbaar via email: VCP@fitlisse.nl

Wil je kennismaken met Annette? Hieronder stelt ze zich voor.

Annette stelt zich voor

VCP Fit

Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Annette Koop.

Bij FIT Lisse raakte ik jaren geleden betrokken via mijn kinderen. Zelf gymde ik vroeger als klein meisje korte tijd bij BATO Haarlem, maar ik bleek niet veel talent te hebben (bij een toenmalige demonstratie mocht ik een soort van boom uitbeelden……) en ben elders gaan badmintonnen. Vanaf juli 2019 ben ik jullie Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Hiertoe heb ik de opleiding VCP bij het NOC NSF Academie voor Sportkader recent afgerond, certificaat in februari 2022.

Bij deze opleiding wordt benadrukt dat je je als vereniging actief moet opstellen ter voorkoming van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Hiertoe zal ik meewerken aan het ontwikkelen van het beleid ter preventie van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. En dit terug koppelen op de ALV.

Sinds januari 2020 is er een meldplicht voor bestuurders en begeleiders van verenigingen in het tuchtrecht als het gaat om vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik.

Als VCP van FIT ben ik voor iedereen (lid of geen lid) het 1e aanspreekpunt die binnen de vereniging te maken heeft of te maken heeft gehad met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Binnen een vereniging zijn de scheidslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waarbij iemand zich ongemakkelijk kan voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar.

Wanneer spreek je van ongewenst gedrag?

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag houdt onder andere in: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misbruik, agressie/geweld, pedagogisch grensoverschrijdend gedrag. Maar ook doping, matchfixing, eetstoornissen of iets dergelijks. Het is belangrijk om te beseffen dat de persoonlijke grenzen voor een ieder anders kunnen zijn.

Het gaat erom dat je altijd moet luisteren naar je eigen gevoel. Jouw eigen gevoel is hierin je belangrijkste raadgever of je in actie moet komen of niet.

Wanneer kan je contact met mij opnemen?

Je kan met mij contact opnemen als je met bovenstaande situaties te maken hebt of hebt gehad, in welke mate dan ook en je hierover met mij wil praten. Dit zal een vertrouwelijk gesprek zijn, het blijft dus tussen ons.
Ik luister en denk mee over oplossingen of mogelijke vervolgstappen. Ik behandel zelf dus geen klachten of meldingen, maar ik help je bij de situatie die zich heeft afgespeeld waar jij je niet prettig bij voelt. Een afspraak kan bij voorkeur op een door jou gekozen locatie of telefonisch plaatsvinden. Ik zal nooit* vervolgstappen zetten zonder jouw toestemming.

Ook spreken we af hoe we elkaar aanspreken als we elkaar weer bij de vereniging aantreffen.

Hoe kun je mij bereiken?

Per mail via vcp@fitlisse.nl. Ik zal je contactverzoek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen enkele dagen in behandeling nemen.

*Tenzij er sprake is van seksueel overschrijvend gedrag. In deze situatie ben ik verplicht om een melding te doen bij de VCP van de Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Sinds november 2021 ben ik ook Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Triathlon Vereniging Haarlemmermeer.